Armenian-Schools

Home / Armenian-Schools

Բացահայտում ենք ICLT-ն…

Ողջույն, Ինչպես հիշում ես, խոստացել էինք պատմել տարբեր լեզվի դպրոցների մասին ու, բնականաբար, խոստումը պահում ենք։ Այս անգամ որոշեցինք ICLT գնալ ու տեսնել՝ ինչպես են այնտեղ անցնում օտար լեզվի դասերը։

Այց DC. Ինչո՞ւ ընտրել հենց այս լեզվի դպրոցը

Ինչպես արդեն գիտեք, Tutor-ում մենք չենք դադարում հետաքրքրվել օտար լեզուներ սովորել ցանկացող, օտար լեզուներ դասավանդող կամ օտար լեզուներով հետաքրքրված մարդկանց խնդիրներով։ Այսօր որոշել ենք պատմել, թե ինչպես են ընթանում անգլերենի